stanoviste_snih (5)

Od sypké zmrzlé vody, jejíž pevnost lze jen stěží odhadnout, toho nelze příliš očekávat. Nehledě na skutečnost, že stanoviště na sněhu nebudí v člověku, neznalého věci, zrovna velký pocit jistoty. Minimálně do té doby, dokud to nevyzkoušíte a nezjistíte, co od jakého typu sněhu čekat. Jinak se totiž chová čerstvý prašan a jinak „tutový“ jarní firn.

Pokud horolezec potřebuje na sněhu vytvořit spolehlivý jistící bod, většinou použije to, co má vždy při ruce. Nejčastěji tedy cepín, různě zakopaný či zapíchnutý do země, v zimě také lyže, méně často se používá batoh, trekové hole, zkoušeli jsme dokonce i termosku :-) Druhou variantou, pokud to složení pokrývky umožňuje, je použít jako stanoviště samotný sníh!

stanoviste_snih (8)

 

Deadman – sněhová kotva

Spolehlivým jistícím stanovištěm, používaným například při záchraně z ledovcové trhliny, je tzv. Deadman. Základním principem je zakopání předmětu – cepínu, lyží, batohu nebo mrtvého spolulezce (jak název napovídá) – do sněhu, a to kolmo ke směru předpokládaného zatížení. Předpokladem je soudržný sníh, ve kterém se dobře rozloží zatížení. Pokud je na povrchu prašan, je nezbytné jej odkopat až na kvalitnější sníh, o kterým si myslím, že bude schopen zatížení vydržet.

stanoviste_snih (4)

Jak na to? Při zakopání cepínu, jakožto nejpoužívanější součásti výzbroje, vykopejte žlábek kolmo ke směru zatížení. Zhruba ve středu vykopejte další žlábek, tentokrát ve směru zatížení pro plochou smyčku. Na cepín uvažte jednoduchým prusíkem onu plochou smyčku a cepín zaražte zobákem do žlábku. Pokud je to možné, přihrňte cepín ještě částečně sněhem. POZOR: pokud byste zapomněli na směrový žlábek pro smyčku, cepín se při zatížení ze země vytrhne!

stanoviste_snih (5)

Pokud zakopáváte jako deadmana lyže, dejte pozor, by ostré hrany nepřeřízly plochou smyčku. Jestliže máte na lyžích brzdičky, sepněte je s jejich pomocí skluznicemi proti době a smyčku uvažte mezi špičkou a patkou vázání. Pakliže brzdičkami nedisponujete, zakopejte pouze jednu lyži tak, aby hrany byly orientovány ve směru zatížení. A opět přihrňte dostatečným množstvím sněhu.

portretNÁŠ TIP: Při vytváření sněhové kotvy je struktura sněhu velmi podstatný činitel. Typický jarně – letní ledovcový firn udrží ohromné zatížení i při malé hloubce zasypání. Oproti tomu zimní sníh, který neprošel výraznou oblevou, vyžaduje významně větší hloubku zakopání. Dejte si na umístění cepínu záležet. Obzvláště při záchraně spolulezce máte jen jednu šanci zakopat cepín správně.

 

Dojištění spolulezce

Metod jištění spolulezce je několik. Předpokladem je zdatnější prvolezec, který, ať už s postupovým jištěním nebo bez něj, překoná strmý firnový svah a následně dobírá na laně méně zdatného druholezce.

 

Esíčková metoda

stanoviste_snih (1)Základní a úplně nejrychlejší metoda jištění spolulezce vyžaduje pouze jeden cepín a karabinu. Právě karabinu procvaknete otvorem v hlavici cepínu (ne každý ho má) a cepín zarazíte topůrkem do sněhu. Do karabiny cvaknete lano a před karabinou, směrem ke spolulezci, přišlápnete nohou cepín. Karabina udržuje lano v esíčkové poloze a tření vznikají přes nárt vaší nohy umožní zadržet případné podklouznutí spolulezce.

 

Dva cepíny

Pokud máte k dispozici dva cepíny, můžete vytvořit opravdu spolehlivé jistící stanoviště tak, že cepíny zarazíte topůrkem do země a propojíte plochou smyčkou. POZOR, úhel který smyčka mezi dvě cepíny svírá nesmí být větší než 60°, čímž by docházelo k nerovnoměrnému rozložení zatížení. Jeden pramen smyčky překřížíte, do vzniklého oka cvaknete karabinu a spolulezce jistíte přes poloviční lodní uzel. Na obou cepínech je nezbytné stát plnou vahou.

stanoviste_snih (6)

 

Jištění přes tělo

Návrat ke kořenům. Žádné uzly, karabiny a jistítka. Prostě si obhodíte lano za tělem, jistící ruka přes rameno a lano vedoucí k lezci v podpaží ruky druhé. A nezapomeňte si předtím vykopat solidní jámu, do které se usadíte, aby vás spolulezec ze stanoviště nevytrhl.

stanoviste_snih (7)

 

Slaňování

Pro slaňování na sněhu, aniž byste chtěli na stanovišti zanechat jakoukoliv část své výbavy, se používá tzv. sněhová hruška. Zpočátku snad velmi nedůvěryhodná, ale pokud ji vytvoříte správně, v soudržném sněhu, uvidíte, že obavy nejsou na místě. Sněhová hruška se vytvoří odkopáním sněhu do tvaru širokého hrbu, kolem kterého se pak obtočí lano. Základna hrušky by měla být ve tvaru kruhu se zašpičatěním „do hrušky“ ve směru slaňování. Po slanění pak lano jednoduše stáhnete.

stanoviste_snih (2)


nove_logo_mVytvořit správné stanoviště s ohledem na kvalitu sněhové pokrývky vyžaduje zkušenosti. Navíc například při záchraně z trhliny hraje hlavní roli čas a není zde prostor přemýšlet, co a jak udělat. Tyto dovednosti musíte ovládat naprosto rutinně a můžete si je osvojit například na zimním ledovcovém kurzu horolezecké školy Summit Leader.