lano_typy

lano_bealNedávno jsem na umělé stěně zaregistroval věc, u které jsem nevěděl, zda se smát, plakat nebo obojí najednou. Vedle mě stojící chlapík vesele jistil prvolezce na polovičním, zhruba osmi milimetrovém laně. Takovém, které, jak už název napovídá, lze bezpečně použít pouze s druhou polovinou, tedy ve dvou pramenech. Když si to za chvíli nakráčel do vedlejší cesty jeho kolega s druhým polovičním lanem přes rameno, raději jsem vyklidil „dopadovou zónu“.

 

Na lezení nebo na práci

Základní rozdělení je odvislé od toho, za jakým účelem chcete lano používat. Jinak se totiž chová lano určené k práci ve výškách a jinak lano pro sportovního lezce.

 

Statické lano

razova-silaLana statická jsou takzvaně nízkoprůtažná. Což znamená, že oproti lanům horolezeckým nedisponují průtahem a tím tedy ani vysokou schopností tlumit případné pády. Zachycení, byť jen několikametrového, pádu statickým lanem může znamenat pro lezce vážné poškození zdraví. Proto je tento typ lan určen pouze pro práce ve výškách, v záchranářství a ve speleoalpinismu.

 

Dynamické lano

pocet-paduTo je právě ten typ lana, který hledáme pro horolezectví. Jejich stěžejní vlastností je průtažnost, která při dlouhých pádech prvolezce může dosahovat až 30% a více. Tato pružnost pohlcuje kinetickou energii a tím zabraňuje rizikům vážného poranění při zachycení pádu. Největším takovým rizikem je například poškození páteře či různá vnitřní zranění. Takže na lezení, alpinismus a vysokohorskou turistiku vždy tzv. „dynamiku“.

 

Podle způsobu jištění

Dynamická lana se dále dělí podle způsobu jištění a tomu odpovídajícího průměru. Některá jsou určená vyloženě pro sportovní lezení, jiná pro alpská lezení a jiné lano použijete při ledovcové turistice.

 

Jednoduché lano

cele-jednoduche-lano(anglicky „single rope“) Označuje se symbolem jedničky v kroužku a jeho průměr se pohybuje zhruba od 9 do 11 milimetrů. Jednoduchá lana se používají vždy v jednom prameni a uplatnění najdou zejména v bezpečných terénech, kde nehrozí poškození lana například padajícím kamením nebo přeseknutím o ostrou hranu. Norma jim určuje výdrž minimálně 5-ti normovaných pádů a rázová síla nesmí překročit hodnotu 12 kN.

  • Oblast užití: lezení na umělých stěnách a v dobře odjištěných skalních oblastech, ledovcová turistika (lanové družstvo)
  • Náš tip: Beal Tiger 10 unicore

 

Poloviční lana

polovicni-lana(anglicky „half rope“), slangově „půlky“. Označují se symbolem ½ v kroužku a jejich průměr je menší než u jednoduchých lan – obvykle 7,5 až 9 milimetrů. Poloviční lana se používají vždy ve dvojici – obě lana stejná, barevně odlišená – a zakládají se střídavě každé do samostatného jištění. Nikdy se do karabiny postupového jištění nevkládají oba prameny zároveň, hrozilo by jejich přepálení vzájemným třením. Poloviční lano není dimenzované na pád člověka do jediného pramenu, proto je nezbytné používat vždy oba prameny současně. Své uplatnění najdou hlavně v exponovaných horských podmínkách, kde hrozí poškození lana.

  • Oblast užití: horské a vysokohorské lezení, mixový terén, ledový terén, ledovcová turistika
  • Pozor: Jedinou výjimkou, kde lze poloviční lano použít v jednom prameni, je ledovcová turistka. Zde nehrozí velké pádové zatížení a pol. lano je výhodné pro úsporu váhy.
  • Náš tip: Beal Cobra 8,6 unicore

 

Dvojitá lana

dvojita-lana(anglicky „twin rope“), slangově „dvojčata“. Označují se symbolem dvou propojených kroužků a jejich průměr se pohybuje v rozmezí 7 až 8 milimetrů. Dvojčata se používají pouze ve dvojici a to tak, jako by se jednalo o jediné lano. Na rozdíl od polovičních lan se tedy oba prameny cvakají do stejného postupového jištění. Střídavé použití je nepřípustné. Stejně jako poloviční lana se dvojčata používají v exponovaném a méně bezpečném terénu.

  • Oblast užití: náročné lezecké terény, lezení v ledu, horské lezení
  • Náš tip: Beal Gully 7,3 unicore

 

Singl, půlka i dvojče v jednom

Některá moderní lana jsou dnes certifikovaná jako všechny tři výše uvedené typy. Jsou tedy jakýmsi kompromisem váhy, ovladatelnosti a pevnosti. Příkladem takového lana je, na singl pouhých, 8,5 milimetru silné lano Beal Opera.

 

Na co si dát ještě pozor

Impregnace lana

impregnace-opletuExistuje několik typů impregnací lana. Buďto může být naimpregnován samostatný oplet nebo i jádru uvnitř. Připlatit si za impegnované lano se určitě vyplatí – testování v reálném prostředí ukázalo, že 100 metrové lano bez impregnace absorbuje v zimních podmínkách v průběhu dne až 2,5 litru vody. Lano s impregnací jádra už jen 0,5 litru!

 

Značení středu

znaceni-streduPro manipulaci s lanem a přehled při jištění je vhodné označení středu lana nesmazatelnou černou barvou. Někteří výrobci uplatňují za stejným účelem změnu barvy nebo vzoru opletu v polovině lana.

 

NÁŠ TIP: technologie Unicore

unicoreTechnologie UNICORE®, vyvinutá firmou Beal, představuje spojení jádra a opletu lana v jeden celek a tím nulový posuv opletu. to přispívá nejen k vyšší životnosti lana ale hlavně bezpečnosti. Při přeseknutí opletu u běžného lana se totiž oplet shrne a jádro se odkryje až na několik metrů. Technologie Unicore touto zcela zabraňuje.