vo2max-fyzio2

Tak za prvé – pokud řeknete o fyzioterapeutovi, že je masér, URAZÍ SE! Za druhé – fyzioterapie je vysokoškolský obor a studuje se minimálně tři roky, masérský kurz si můžete udělat během jednoho týdne. Znalosti fyzioterapeuta a maséra se výrazně liší, protože fyzioterapie je obor, který zasahuje do lékařských oborů a musí s nimi spolupracovat. Podtrženo, sečteno – fyzioterapie ≠ masáž!

A teď vážně, mluvíme-li o masáži, jedná se o tlakovou terapii, díky níž můžeme ovlivnit především svalový systém těla. Uvolníme tím přetížené svaly, které jsou v napětí a tím pádem snížit bolest a zlepšíme krevní cirkulaci, což také pomáhá k regeneraci. Jedná se vždy o sestavu přesně daných hmatů, které se liší od druhu masáže a jsou aplikovány v určitém pořadí. Masáž je výborný doplněk regenerace svalů či prohřátí a prokrvení svalů před zátěží. Také může pomoci od bolesti zad či krku, ale většinou pouze krátkodobě. Proč však bolest vzniká a jak tento problém vyřešit trvale, je již práce právě fyzioterapeuta. Masér většinou zná základy anatomie, ale není schopen diagnostikovat, proč se problém vytvořil a ovlivnit také ostatní složky těla. Dobře masáž napomáhá např. u otoků končetin a to především masáž lymfatická. Významnou roli také hraje masáž reflexní, která působí hlavně na úrovni nervové. Masáž je tedy nedílnou součástí každého sportovce jak ke zlepšení průtoku krve, tak jako složka regenerace a aktivace.

vo2max-fyzio3

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou i prevencí problémů. Mezioborové propojení je nezbytností, a to především s ortopedií a neurologií. Proto je nutná perfektní znalost jak anatomie a fyziologie, tak neurologie a neurologických poruch, ortopedických diagnóz a zákroků a mnoho dalšího. Nedílná součást je práce s pacienty po operacích, úrazech, cévních mozkových příhodách či pacienty se skoliózou, bolestmi zad, hlavy, s vadným držením těla a další.

Diagnostická práce fyzioterapeuta spočívá v podrobném vyšetření pacienta a to jak odebráním podrobné anamnézy, vyšetření jak pohledem, tak pohmatem a různými testy. Zjistíme tak svalové dysbalance – oslabené svaly, zkrácené svaly, přetížené svaly, svalové spasmy, kloubní blokády, postavení kloubů, pohybové stereotypy, celkové poruchy pohybového aparátu i např. výhřezy meziobratlových plotýnek a jiné neurologické problémy, které se následně řeší s lékařem a další. Z těchto všech aspektů může fyzioterapeut stanovit, jaká je příčina obtíží a stanovit si další postup práce.

vo2max-fyzio4

Pro léčbu vzniklého problému využívá fyzioterapeut mnoho terapeutických metod, jako jsou např. měkké techniky, mobilizace kloubů, postizometrická relaxace, aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře – „centra“ těla a mnoho dalších. Nedílnou součástí je právě nácvik správných pohybových stereotypů, které během života modifikujeme většinou v neprospěch našeho těla, jako je např. správné dýchání. Další součást práce fyzioterapeuta je aplikace fyzikální terapie.

vo2max-logoJedním z cílů dnešní fyzioterapie je poukázat na prevenci obtíží a pracovat s vlastním tělem dříve, než problém nastane. To je také jedním z cílů fyzioterapeutického a tréninkového centra VO2MAX v Praze. Tak přijďte a začněte na sobě pracovat!

 


Pakliže chcete vyzkoušet jak nejen fyzioterapie, ale i strečink a kompenzační cvičení prospívají organismu například při cyklistickém tréninku, vyzkoušejte náš dámský cyklistický víkend v Lužických horách. Terapeuti VO2max tam budou s námi.

vo2max_novohradske1