covydrzilano (3)

Nedávno jsem se zapojil do debaty lezců na umělé stěně, kterak si pořídili nové horolezecké lano. Jeden z argumentů proč zvolili zrovna tuhle značku byl, že výrobce udává 14 pádů a že by mělo teda už něco vydržet, oproti ostatním. To ale není tak úplně pravda. Kolik toho vlastně takové horolezecké lano vydrží a co je tím pádem myšleno. Přetrhne se snad toto lano po 15 pádu?

covydrzilano (4)Lano je dnes pro horolezce doslova pupeční šňůrou a jen s ním je možno jistit jednoho spolulezce druhým. V době konopných lan k přetržení docházelo mnohem častěji než v éře dnešních polyamidových vláken. K prvnímu historicky doloženému přetržení lana došlo v roce 1865 při prvovýstupu na Matterhorn. Ze skupinky sedmi horolezců, po úspěšném dosažení vrcholu, při následném sestupu čtyři zahynuli. Tohle osudné lano si na vlastní oči můžete prohlédnout v muzeu v Zermattu. Jeho vzhled doslova vzbuzuje hrůzu. Dnes už jsou takové tragédie v důsledku přetržení lana prakticky vyloučené.

Takže jak je to s tím počtem pádů? Tento pojem sám o sobě je pro lajky opravdu zavádějící. Oním pádem je totiž myšlený takzvaný normovaný pád s velmi vysokým pádovým faktorem o hodnotě 1,75 a to při absolutně statickém zajištění. To si můžete představit tak, že je lano na jistícím stanovišti ukotveno přímo v kruhu, nikoliv třeba v jistítku s dynamickým jištěním rukou spolulezce. Rázová síla v tomto případě dosahuje závratných hodnot 12 kN, které by nevydržela ani jedna jistící skoba a bez výrazných deformací pravděpodobně ani lidské tělo.

covydrzilano (3)

Praxe je tak zcela odlišná. Při reálné lezecké situaci působí na celý jistící řetězec celá řada dynamických působících faktorů, které rázovou sílu značně utlumí (cca na 3 kN). Většina pádů při sportovním lezení tak vykazuje výrazně nižší pádové faktory, maximálně do 0,5 až 0,7. Z toho tedy vyplývá, že horolezecké lano, které vydrží alespoň jeden jediný normovaný pád se už v praxi v podstatě nemůže přetrhnout. Toto je prokázáno nespočtem pokusů (např. Pit Schubert, Bezpečnost a riziko na skále a ledu)

Pozor na ostré hrany a kyseliny

Dnes je zřejmé, že v praxi se lano může přetrhnout jedině při zatížení přes ostrou skalní (nebo jinou) hranu. Počet přetržených lan vlivem ostré hrany je naštěstí z dlouhodobého hlediska velice nepatrný a toto riziko si každý při vedení lana rychle uvědomí.

Velmi nebezpečné je znečištění lana kyselinou sírovou, které při letmém pohledu vypadá spíše jako obyčejná špína (tmavé fleky). Takto poškozené lano pak přetrhnete pouhým tahem ruky!!! Skladování lana v garáží vedle autobaterie tedy asi nebude úplně košer.

Takže? Nebojte se bouchat sportovky na hranici svých možností a klidně do aleluja odskakovat do lana. Ani po patnáctém pádu se nepřetrhne!

Pádový faktor názorně objasňuje následující video: